"Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu știe să citească, ci cel care nu știe să înțeleagă."
Alvin Toffler
HOME     Utilizarea computerului     Informaţie şi comunicare     Tehnologia Informaţiei     Word     PowerPoint     Excel     Access     HTML
Partea I - Familiarizarea cu sistemul de operare Windows

Partea a II-a – Navigare și organizare în memoria externă a calculatorului

Partea a III-a – Aplicații simple și utile din meniul Accessories

Partea a IV-a – Imprimarea documentelor

Partea a V-a – Tastatura

Utilizarea diacriticelor - Tutorial AEL

Partea a VI-a – Despre sănătatea noastră și a informației din computer

Pornirea/oprirea corectă/repornirea calculatorului. Închiderea unei aplicaţii care nu răspunde.Vizualizarea informaţiilor referitoare la resursele hardware şi software ale calculatorului.
Desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de afişare. Utilizarea opţiunii Print Screen.
Utilizarea sistemului de operare Windows

Utilizarea sistemului Linux

Windows 8 - Ghid pentru uz școlar

Utilizarea calculatorului în 7 module - ECDL complet

Teach Yourself VISUALLY Office 2013

Utilizarea computerului și organizarea fișierelor - ECDL