"Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu știe să citească, ci cel care nu știe să înțeleagă."
Alvin Toffler
HOME     Utilizarea computerului     Informaţie şi comunicare     Tehnologia Informaţiei     Word     PowerPoint     Excel     Access     HTML
TUTORIALE AEL INTERNET

Componentele necesare accesului la Internet

Servicii oferite de Internet

Accesarea informațiilor pe Internet

Modalități de folosire a serviciului de e-mail

Outlook Express

Yahoo MailComunicaţii

Elemente de grafică 1

Elemente de grafică 2

Fotografia digitală, prelucrarea imaginilor

Internet

Informare şi comunicare - Internet Explorer, Outlook

Ghid de pornire rapidă Outlook 2013

Informație și comunicare - ECDL