"Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu știe să citească, ci cel care nu știe să înțeleagă."
Alvin Toffler
HOME     Utilizarea computerului     Informaţie şi comunicare     Tehnologia Informaţiei     Word     PowerPoint     Excel     Access     HTML

Pagini web - design

HTML

Tutorial AEL HTML

Antet

Titlu

Linie orizontală

Pagină cu fundal culoare

Pagină cu fundal imagine

Inserare imagine

Rezoluție imagine

Centrare imagine

Inserare două imagini

Vspace

Hspace

Inserare link

Font

Break

Paragraf

Formatare text

Listă ordonată

Listă neordonată

Tabel

Chenarul unui tabel

Tabel care conține imagini

Alinierea tabelului în pagină

Spațierea tabelului față de restul textului

Dimensionarea tabelului

Poziționarea textului în centrul paginii

Spațierea celulelor

Pagini web - programare