"Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu știe să citească, ci cel care nu știe să înțeleagă."
Alvin Toffler
HOME     Utilizarea computerului     Informaţie şi comunicare     Tehnologia Informaţiei     Word     PowerPoint     Excel     Access     HTML
Activități de învățare

Bazele conceptuale ale proiectului

Fișe de documentare

HTML

Confgurarea blocurilor de text. Stiluri pentru blocurile de text

Teste

Proiecte didactice

Inserare de imagini în documente HTML