"Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu știe să citească, ci cel care nu știe să înțeleagă."
Alvin Toffler
HOME     Utilizarea computerului     Informaţie şi comunicare     Tehnologia Informaţiei     Word     PowerPoint     Excel     Access     HTML
Activități de învățare

Analiza informației

Căutarea şi regăsirea informaţiei. Tehnici de căutare

Fișa de lucru 1 - Excel

Fișa de lucru 2 - Excel

Fișa de lucru 3 - Excel

Fișa de lucru 4 - Excel

Fișe de documentare

Informația. Fluxul informațional. Sisteme informatice

Surse care furnizează informația

Căutarea şi regăsirea informaţiei. Tehnici de căutare

Teste

Proiecte didactice

Prezentarea informației

Utilizarea informației

Operatori operaționali