"Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu știe să citească, ci cel care nu știe să înțeleagă."
Alvin Toffler
HOME     Utilizarea computerului     Informaţie şi comunicare     Tehnologia Informaţiei     Word     PowerPoint     Excel     Access     HTML

CISCO - Componente desktop (eng.)

CISCO - Componente laptop (eng.)

CISCO - TIC (ro.)

IT

Test nr. 1

Test nr. 2

Evaluare finală

Barem de notare și evaluare

TEST VARIANTA 1

TEST VARIANTA 2

TEST VARIANTA 3

UTILIZAREA CALCULATORULUI

EDITARE DE TEXT - MICROSOFT WORD

INSTRUMENTE ONLINE - INTERNET

CREAREA PAGINILOR WEB CU HTML

Activități de învățare

Unitatea centrală și dispozitivele periferice ale computerului

Placa de bază

Internetul

Fișă recapitulare

Fișă Word - Formatarea textului

Fișă Word - Recapitulare I

Fișă Word - Recapitulare II

Fișe de documentare

Rolul și funcțiile sistemelor de calcul

Placa de bază. Procesorul

Memoria internă

Dispozitive periferice

Windows 8

Paint

Aplicația calculator

Formatare paragrafe

Fișa documentare - HTML

Teste

Rolul și funcțiile sistemelor de calcul

Rebus

Proiecte didactice

Operaţii de bază în procesarea textului

Adrese Internet